Bemiddeling

Iedereen uit onze omgeving heeft een andere manier om conflicten op te lossen. Toch kan dit ervoor zorgen dat we versteend geraken in onze standpunten.

De wet omschrijft bemiddeling als een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken.

Bemiddelen gaat voor mij over het creëren van een ruimte waarbinnen elke partij de kans krijgt om gehoord te worden, maar eveneens om zijn verhaal en gevoelens hierbij te tonen. Binnen deze ruimte kunnen partijen tot een duurzame oplossing komen.

Het maken van afspraken en het zoeken naar oplossingen waar elk van de partijen zich in kan terugvinden, zijn niet alleen bouwstenen voor de eigen toekomst van elk van de partijen.

Tijdens mijn opleiding Rechten en voortgezette opleiding Notariaat, werd ik overtuigd dat bemiddeling een waardevol alternatief is voor de gerechtelijke weg. De gesprekken gebeuren op een respectvolle manier waarbij alle partijen de mogelijkheid hebben om opgekropte frustraties of een slecht gevoel naar voren te brengen. Bemiddeling steunt erop dat de partijen zelf op zoek gaan naar een gepaste en haalbare oplossing en dat ieders wensen en behoeften op gelijke basis aan bod komen. Dit zorgt ervoor dat er afspraken worden gemaakt die goed aanvoelen bij iedereen.