Iedereen uit onze omgeving heeft een andere manier om conflicten op te lossen. Toch kan dit ervoor zorgen dat we versteend geraken in onze standpunten.

Bemiddelen gaat voor mij over het creëren van een ruimte waarbinnen elke partij de kans krijgt om gehoord te worden, maar eveneens om zijn verhaal en gevoelens hierbij te tonen. Binnen deze ruimte kunnen partijen tot een duurzame oplossing komen.

Het maken van afspraken en het zoeken naar oplossingen waar elk van de partijen zich in kan terugvinden, zijn niet alleen bouwstenen voor de eigen toekomst van elk van de partijen.