Iedereen uit onze omgeving heeft een andere manier om conflicten op te lossen. Toch kan dit ervoor zorgen dat we versteend geraken in onze standpunten.

Bemiddelen gaat voor mij over het creëren van een ruimte waarbinnen elke partij de kans krijgt om gehoord te worden, maar eveneens om zijn verhaal en gevoelens hierbij te tonen. Binnen deze ruimte kunnen partijen tot een duurzame oplossing komen.

Het maken van afspraken en het zoeken naar oplossingen waar elk van de partijen zich in kan terugvinden, zijn niet alleen bouwstenen voor de eigen toekomst van elk van de partijen.

 

Bemiddeling in burgerlijke zaken

Wanneer conflicten zich voordoen in het samenleven of samenwerken, kunnen deze zich ontwikkelen op verschillende momenten. Bemiddeling kan op elk van deze momenten een mogelijkheid bieden om uit het conflict te raken:

  • burenruzies;
  • conflicten tussen mede-eigenaars
  • conflicten tussen arts-patiënt

 

Bemiddeling in handelszaken

Wanneer conflicten zich voordoen in een handelsrelatie, kunnen deze zich ontwikkelen op verschillende momenten. Bemiddeling kan op elk van deze momenten een mogelijkheid bieden om uit het conflict te raken:

  • conflicten tussen klant of een leverancier
  • een geschil tussen aandeelhouders
  • een geschil bij de betaling van een factuur of een ereloonstaat.