Iedereen uit onze omgeving heeft een andere manier om conflicten op te lossen. Toch kan dit ervoor zorgen dat we versteend geraken in onze standpunten.

Bemiddelen gaat voor mij over het creëren van een ruimte waarbinnen elke partij de kans krijgt om gehoord te worden, maar eveneens om zijn verhaal en gevoelens hierbij te tonen. Binnen deze ruimte kunnen partijen tot een duurzame oplossing komen.

Het maken van afspraken en het zoeken naar oplossingen waar elk van de partijen zich in kan terugvinden, zijn niet alleen bouwstenen voor de eigen toekomst van elk van de partijen, maar eveneens voor de kinderen.

Tijdens mijn opleiding Rechten en voortgezette opleiding Notariaat, werd ik overtuigd dat bemiddeling een waardevol alternatief is voor de gerechtelijke weg. De gesprekken gebeuren op een respectvolle manier waarbij alle partijen de mogelijkheid hebben om opgekropte frustraties of een slecht gevoel naar voren te brengen. Bemiddeling steunt erop dat de partijen zelf op zoek gaan naar een gepaste en haalbare oplossing en dat ieders wensen en behoeften op gelijke basis aan bod komen. Dit zorgt ervoor dat er afspraken worden gemaakt die goed aanvoelen bij iedereen.


Het eerste contact is meestal een telefonisch kennismakingsgesprek, een afspraak alleen of een afspraak met u beiden. Wanneer het kan adviseer ik u een afspraak met u beiden. Jullie worden dan samen geïnformeerd en begeleid waardoor de kans op escalaties kleiner wordt. Een eerste afspraak met u beiden verplicht u verder tot niets. Wanneer jullie nadien samen beslissen om jullie scheiding via bemiddeling te laten verlopen, dan volgen er een drietal gesprekken. In vrijwel alle cases is het resultaat een evenwichtige overeenkomst die ingediend wordt bij de familierechtbank.