Iedereen heeft een andere manier om bepaalde problemen op te lossen. Meestal wordt men er niet gelukkiger van om op deze problemen in te zoomen en te kijken wat er fout liep. 

Niemand kiest er bewust voor om plusouder te worden. Na verloop in de relatie kunnen verschillende emoties, onzekerheden, … zich ontwikkelen. Vaak vinden plusouders het moeilijk om over een bepaalde situatie te praten. 

Bij coaching gaan we kijken naar wat je zelf wil en hoe je dit in de toekomst kan bereiken. We gaan praten over thema’s waar misschien voor jou vandaag nog een taboe rond bestaat. Het draagt bij om de gewenste toekomstplannen te bekijken en eveneens je te helpen er te geraken.