Burenhinder?! Feitenkwestie, maar waar ligt de grens?!

maart 2021

Nu we allemaal meer thuis zijn, worden we soms extra geprikkeld door de blaffende hond in de buurt, het ontnemen van licht door een beplanting van een buur, een hinderlijke geur, speelpleinen dan wel de aanwezigheid van openbaar vervoer of een GSM-mast in de buurt. Uit de voorbeelden kan je al meteen afleiden dat burenhinder vaak geen gevolg is van een foutieve gedraging van je buur. Toch is niet elk ongemak dat je ervaart, burenhinder. Gelukkig… dit zou het leven in ons dorp onleefbaar kunnen maken.

Goed nabuurschap rust op wederzijds gedogen. Het overschrijden van dit normale gedogen kan aanleiding geven tot aanspakelijkheid, wanneer de wederkerigheid verloren gaat. De wet voorziet dat naburige eigenaars elk een recht hebben op het gebruik en genot van hun onroerend goed waarbij ze het evenwicht moeten behouden door geen hinder op te leggen aan hun buur die de normale ongemakken uit het nabuurschap overtreft en die de buur toerekenbaar zijn.

Belangrijk is dat er sinds vorig jaar kenmerken zijn gedefinieerd om het bovenmatige karakter van de hinder te kwalificeren. De rechter zal bij de concrete beoordeling van jouw dossier rekening houden met alle omstandigheden: het tijdstip, de frequentie en de intensiteit van de hinder, de eerst ingebruikneming of de publieke bestemming van het onroerend goed waaruit de hinder wordt veroorzaakt.

Toch dient niet elke burenkwestie te leiden tot een gerechtelijke procedure, maar kan ook een bemiddeld akkoord een uitweg bieden aan een conflict.

Heb je meer vragen? Aarzel niet mij te contacteren op het nummer 0474 210 797 of via e-mail info@grietjevanbuggenhout.be. Je kan ook rechtstreeks een afspraak maken via mijn website: www.grietjevanbuggenhout.be.