Zorgeloos op vakantie na echtscheiding

Juni 2021

 

Met de maanden juli en augustus in aantocht hebben heel wat ouders zin om er even tussenuit te knijpen, tot rust te komen of zin in avontuur samen met de kinderen. Toch is het voor gescheiden ouders vaak een periode van onzekerheid en angst over de reactie van de ex-partner. Vaak is het niet makkelijk om tot goede vakantieafspraken te komen. Jammer genoeg kan het gediscussieer van de ouder ertoe leiden dat kinderen hierdoor niet mee op reis kunnen.

Vrees jij een dergelijke situatie? Een aantal tips.

Flexibiliteit

Bij het opstellen van de ouderschapsovereenkomst is het reeds van groot belang om na te denken over de vakanties. Op deze manier voorkom je de jaarlijkse onzekerheden. Toch wensen ouders vaak een mogelijke flexibiliteit bij het jaarlijks inplannen van de vakantieplannen, zoals reisbestemmingen, inplanning van zomerkampen, …. In overleg kunnen de ouders, in het belang van de kinderen steeds soepel omspringen met de reeds vastgelegde afspraken.

Een jaarlijkse oudervergadering

Bij een jaarlijks gesprek omtrent de vakantieregeling is het belangrijk om de juiste verdeling van de verschillende vakanties te bespreken. Tracht hierbij niet enkel rekening te houden met de eigen wensen, maar ook met de wensen van de kinderen. Deze kunnen al wel eens verschillend zijn naargelang de leeftijd van de kinderen.

Bovendien wens je als ouder tijdens de vakantie even te onthaasten van de drukke afgelopen periode. Goede en duidelijke afspraken met de andere ouder zijn dan van extra belang. Zorg hierbij eveneens voor wat ademruimte voor de kinderen. Kom niet midden in de nacht thuis na uw vakantie, terwijl de andere ouder de volgende ochtend met de kinderen moet vertrekken voor een lange reis. Dit zou tot onnodige discussies met de andere ouder en vermoeide kinderen kunnen leiden.

En… afspraak is afspraak. Wijk op het laatste moment niet af van deze flexibele regeling.

Contact met de andere ouder

Voor de kinderen kan het een grote wens zijn om hun ervaringen te delen met de andere ouder. Vaak is het zowel de wens van de kinderen als van de thuisblijvende ouder om elkaar af en toe te kunnen bellen om ervaringen te delen.

Documenten van de kinderen

Wanneer u op reis gaat, vergeet dan niet de nodige documenten van de kinderen.

Vergeet de identiteitskaarten van de kinderen (of Kids-ID) niet over te dragen aan de andere ouder. Wanneer jullie als ouders het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen, bestaat er geen wettelijke verplichting om een schriftelijke toestemming van de andere ouder te hebben om naar het buitenland te reizen. Wel is het belangrijk dat je de andere ouder ingelicht is over de reisbestemming. Dit kan je eenvoudig doen via mail of een berichtje waarin je het land, de vluchtgegevens en de verblijfplaats meedeelt.

Geraak je er onderling niet uit, contacteer dan een bemiddelaar.

Fijne vakantie!

 

Burenhinder?! Feitenkwestie, maar waar ligt de grens?!

maart 2021

Nu we allemaal meer thuis zijn, worden we soms extra geprikkeld door de blaffende hond in de buurt, het ontnemen van licht door een beplanting van een buur, een hinderlijke geur, speelpleinen dan wel de aanwezigheid van openbaar vervoer of een GSM-mast in de buurt. Uit de voorbeelden kan je al meteen afleiden dat burenhinder vaak geen gevolg is van een foutieve gedraging van je buur. Toch is niet elk ongemak dat je ervaart, burenhinder. Gelukkig… dit zou het leven in ons dorp onleefbaar kunnen maken.

Goed nabuurschap rust op wederzijds gedogen. Het overschrijden van dit normale gedogen kan aanleiding geven tot aanspakelijkheid, wanneer de wederkerigheid verloren gaat. De wet voorziet dat naburige eigenaars elk een recht hebben op het gebruik en genot van hun onroerend goed waarbij ze het evenwicht moeten behouden door geen hinder op te leggen aan hun buur die de normale ongemakken uit het nabuurschap overtreft en die de buur toerekenbaar zijn.

Belangrijk is dat er sinds vorig jaar kenmerken zijn gedefinieerd om het bovenmatige karakter van de hinder te kwalificeren. De rechter zal bij de concrete beoordeling van jouw dossier rekening houden met alle omstandigheden: het tijdstip, de frequentie en de intensiteit van de hinder, de eerst ingebruikneming of de publieke bestemming van het onroerend goed waaruit de hinder wordt veroorzaakt.

Toch dient niet elke burenkwestie te leiden tot een gerechtelijke procedure, maar kan ook een bemiddeld akkoord een uitweg bieden aan een conflict.

Heb je meer vragen? Aarzel niet mij te contacteren op het nummer 0474 210 797 of via e-mail info@grietjevanbuggenhout.be. Je kan ook rechtstreeks een afspraak maken via mijn website: www.grietjevanbuggenhout.be.