Wanneer u mijn website bezoekt kan ik persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct als indirect. Ik zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

 

Doel gegevensverzameling

Uw gegevens gebruik ik voor het verstrekken van informatie. Als u geen informatie over diensten en/ of producten wilt ontvangen, dan kunt u mij dat kenbaar maken.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens ga ik zorgvuldig te werk. Ik gebruik alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die ik jegens u ben aangegaan, wordt zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

 

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

 

Wijzigingen Privacy Statement

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.